Rambler's Top100
ВНИМАНИЕ: новую версию POLYGLOSSUM см. на наших новых страницах
Новая версия программы, больше выбор словарей
Поиск Прайс-лист Новости Download Главная страница
Обратная связь Ответы на вопросы Что такое Доставка по Интернет?
КОРЗИНАПосмотреть содержимое корзины
Толковый словарь живого великорусского языка, В.И. Даль CDR


В.И.Даль

см. Новая версия Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля (2009г.) с доставкой по Интернет (скачать, на 210 руб дешевле) и на CDR

Оплата через Сбербанк
доставка только по России

Цена: 455.00 руб.

Доставка по всему миру
Цена: $25.00

Сколько всего слов в этом памятнике русской словесности?
Сколько слов выделено в статьях рукой В.И.Даля в качестве значимых ссылок?
Сколько всего статей в этом словаре?

На все эти вопросы Вы можете получить ответ, приобретя Словарь Даля на компакт-диске

2 326 221 слово
410 556 выделенных в статьях слов
44 694 статьи

Практически мгновенный поиск всех этих слов, выделенных слов и заголовков статей позволяет Вам найти Словарь Даля на компакт-диске как с экрана, так и набором с клавиатуры; как на языке оригинала, так и на современном (послереформенном) русском языке.

Управляющая словарная программа (ноу-хау ЭТС) предоставляет возможность трехуровневого поиска в реальном времени: по заголовкам статей - 44 694 слова, по выделенным словам индексный список без повторов - 195844 слова, по всему тексту индексный список без повторов - 502791, с возможностью неограниченного количества перекрестных ссылок и переноса выбранной статьи или фрагмента статьи через буфер обмена с полным сохранением оригинального написания и шрифтовой разметки словаря. В словаре сохранено оригинальное написание соответствующее изданию 1880 - 1882 г.г.

Все вышесказанное позволяет с полным основанием утверждать, что cловарь В.И. Даля получил вторую жизнь!

Не нужно больше, порой часами, листать четыре тома в поисках необходимого слова или его толкования, пословицы или поговорки и примеров использования -достаточно одного-двух нажатий на клавиатуру или мышь и Вы в течение нескольких секунд находите все, что Вам необходимо.

Этот компакт-диск будет полезен всем: от школьника-первоклашки, который с трудом может снять с полки "книжный вариант", но легко справляется с компьютером и компакт-диском, до славистов-профессионалов.

Компакт-диск также можно будет приобрести с конца марта во всех крупных книжных магазинах: Прогресс, Библио-Глобус, Дом книги, Молодая гвардияи др., в компьютерных салонах и у фирм, специализирующихся на продаже компакт-дисков: Амбер, Акелла, Вист-Софт, Юнивер, Формоза, Новый диск, Ронис, Золотой петушок и др

Вы можете взять демонстрационный вариант Словаря.

Новинка!!! Вы можете при помощи новой версии нашей программы RussianTalker прослушивать статьи словаря Даля, она корректно синтезирует и произносит русские тексты в дореформенном написанииПоследняя версия словаря

Skol'ko vsego slov v jetom pamjatnike russkoj slovesnosti?
Skol'ko slov vydeleno v stat'jah rukoj V.I.Dalja v kachestve znachimyh ssylok?
Skol'ko vsego statej v jetom slovare?

Na vse jeti voprosy Vy mozhete poluchit' otvet, priobretja Slovar' Dalja na kompakt-diske

2 326 221 slovo
410 556 vydelennyh v stat'jah slov
44 694 stat'i

Prakticheski mgnovennyj poisk vseh jetih slov, vydelennyh slov i zagolovkov statej pozvoljaet Vam najti Slovar' Dalja na kompakt-diske kak s jekrana, tak i naborom s klaviatury; kak na jazyke originala, tak i na sovremennom (poslereformennom) russkom jazyke.

Upravljajuwaja slovarnaja programma (nou-hau JETS) predostavljaet vozmozhnost' trehurovnevogo poiska v real'nom vremeni: po zagolovkam statej - 44 694 slova, po vydelennym slovam indeksnyj spisok bez povtorov - 195844 slova, po vsemu tekstu indeksnyj spisok bez povtorov - 502791, s vozmozhnost'ju neogranichennogo kolichestva perekrestnyh ssylok i perenosa vybrannoj stat'i ili fragmenta stat'i cherez bufer obmena s polnym sohraneniem original'nogo napisanija i shriftovoj razmetki slovarja. V slovare sohraneno original'noe napisanie sootvetstvujuwee izdaniju 1880 - 1882 g.g.

Vse vysheskazannoe pozvoljaet s polnym osnovaniem utverzhdat', chto clovar' V.I. Dalja poluchil vtoruju zhizn'!

Ne nuzhno bol'she, poroj chasami, listat' chetyre toma v poiskah neobhodimogo slova ili ego tolkovanija, poslovicy ili pogovorki i primerov ispol'zovanija -dostatochno odnogo-dvuh nazhatij na klaviaturu ili mysh' i Vy v techenie neskol'kih sekund nahodite vse, chto Vam neobhodimo.

JEtot kompakt-disk budet polezen vsem: ot shkol'nika-pervoklashki, kotoryj s trudom mozhet snjat' s polki "knizhnyj variant", no legko spravljaetsja s komp'juterom i kompakt-diskom, do slavistov-professionalov.

Kompakt-disk takzhe mozhno budet priobresti s konca marta vo vseh krupnyh knizhnyh magazinah: Progress, Biblio-Globus, Dom knigi, Molodaja gvardijai dr., v komp'juternyh salonah i u firm, specializirujuwihsja na prodazhe kompakt-diskov: Amber, Akella, Vist-Soft, JUniver, Formoza, Novyj disk, Ronis, Zolotoj petushok i dr

Vy mozhete vzjat' demonstracionnyj variant Slovarja.

Novinka!!! Vy mozhete pri pomowi novoj versii nashej programmy RussianTalker proslushivat' stat'i slovarja Dalja, ona korrektno sinteziruet i proiznosit russkie teksty v doreformennom napisaniiPoslednjaja versija slovarja

Аналогичные товары

Главная | Прайслист | Справка | Контакты | Поиск | Новости
Архив статей | Наши авторы


(c) ETS publishing house, 1997-2002.

edit

Rambler's Top100 Rambler's TopShop Рейтинг@Mail.ru