Venäläis-Suomalainen ja Suomalais-Venäläinen talouden ja kaupan sanakirja Polyglossum
Toinen korjattu ja laajennettu julkaisu


Description of
Polyglossum
  On payments, delivery,
technical suport
 
 
Show my cart content

Venäläis-Suomalainen ja Suomalais-Venäläinen talouden ja kaupan sanakirja Polyglossum
Toinen korjattu ja laajennettu julkaisu
ISBN: 5-86455-448-0 (5864554480)
Tekijä © I. Fagradiants
Kustannusliike: © ETS Publishing House, Moskova
Yli 240,000 suomalaisia ja venäläisiä hakusanoja.
Sanakirjan tietokanta: ru_fin_ec_2.pg32 (4 095 069 tavua)

Venäläis-Suomalainen ja Suomalais-Venäläinen talouden ja kaupan sanakirja Polyglossum sisältää ajankohtaista sanastoa mm. aloilta: rahoitus, pörssitoiminta, kirjanpito, tilintarkastus, vientikauppa ja tuontikauppa, tullimuodollisuudet, kuljetus- ja materiaalitalous, vakuutus, pörssikauppa, investointitoiminta, riskirahoitus, toimisto ja sen toiminta, asiakirjakäsittely, e-kauppa eli sähköinen kaupankäynti, pankki ja pankin kirjanpitojärjestelmä jne. Sanakirjassa esiintyy myös yritysjuridiikkaan ja liike-elämään kuuluvia käsitteitä. Sanojen käyttöä selitetään kontekstiriippuvilla esimerkkeillä, selityksillä venäjän ja suomen kielillä.

Se Venäläis-Suomalainen ja Suomalais-Venäläinen talouden ja kaupan sanakirja Polyglossum on ainoa sellainen sanakirja laajuudeltaan ja ajankohtaisuudeltaan markkinalla.

Tässä Venäläis-Suomalais-Venäläisessä Polyglossum sanakirjassa on paljon kontekstiesimerkkejä ja muuta aputietoa sanojen ja termien käytöstä, ottaen huomioon perinteiset leksikografiset säännöt:

Screenshot (searching Finnish word)

Screenshot (searching Russian word)

Osa sanoista, etenkin kun sanan käyttö ja sen merkityksen ymmärtäminen tai kääntäminen voi aiheuttaa vaikeuksia, on varustettu lisäselityksillä ja usein myös englanninkielisellä vastineella, onhan nykyvenäjän kaupallisessa sanastossa runsaasti anglismeja.

Se Venäläis-Suomalai-Venäläinen sanakirja sisältää myöskin sanoja ns. venäläisen business-slengista ja katukielestä.

Sähköinen Venäläis-Suomalainen ja Suomalais-Venäläinen talouden ja kaupan sanakirja Polyglossum on tarkoitettu laajalla käyttäjäkunnalle.

Tämän elektronisen Polyglossum talouden ja kaupan sanakirjan kanssa tavallisesti ostetaan:

Tämän Talous- ja kauppasanakirjan tietokannan demoversio Polyglossum (suomenkielisen indeksin kirjain "A"):
DOWNLOAD


[Home page] [Content of shopping cart] [feedback page]
[English-Russian] [Deutsch-Russisch] [More languages] [Russian language]