Suomalais Venäläinen ja Venäläis Suomalainen sanakirja. Tekniikka.


Description of
Polyglossum
  On payments, delivery,
technical suport
 
 
Show my cart content

Suomalais Venäläinen ja Venäläis Suomalainen sanakirja Tekniikka Polyglossum
ISBN: 5864553859
About 480000 terms.
File of dictionary: fin_tech.pg32 (11 528 938 bytes, 8.2Mb in zip-archive)

Elektroninen sanakirja Polyglossum Suomalais - Venäläinen ja Venäläis –Suomalainen Tekniikan sanakirja uudessa Polyglossum-sanastimen versiossa on valmistettu kaksinidoksisen sanakirjan ("Novui Finsko-russkyi tehnitseskyi slovar v 2h tomah" - "Uusi Suomalais - Venäläinen Tekniikan sanakirja. 2 nidosta" – kustantajat Ruslania Books Oy, Helsinki ja ETS Publishing House, Moskova. Tekijä Igor Fagradiants) pohjalla (www.ets.ru/r/bk000070.htm tämän suomalais-venäläisen teknisen sanakirjan venäjänkielinen sivu, www.ets.ru/e/bk000070.htm - tämän tekniikan sanakirjan - suomi – venäjä. suomenkielinen sivu)

sanakirjan "Uusi Suomalais - Venäläinen Tekniikan sanakirja. 2 nidosta" 16 sivua pdf-muodossa

ALKUSANAT sanakirjasta "Uusi Suomalais - Venäläinen Tekniikan sanakirja. 2 nidosta"

Suomalais-venäläisten tekniikan sanakirjojen ilmestymisestä on kulunut melkein 10 vuotta. Tänä aikana ala on kehittynyt valtavasti ja tämä uusi sanakirja tulee suureen tarpeeseen. Se uusi "Suomalais-venäläinen tekniikan sanakirja" sisältää n. 140 000 suomenkielistä termiä ja 350 000 niiden venäjänkielistä vastinetta. Sanakirjan laatiminen alkoi viime vuosikymmenen alussa ja jatkui miltei kirjan painamiseen asti. Perinteisten teknisten alojen (esim. puunjalostus-, paperi- metalli-, rakennusteollisuus) terminologian rinnalle sanakirjan tekijä on pyrkinyt saamaan mukaan runsaasti sanastoa myös sellaisilta teknisiltä aloilta, jotka aiemmissa suomalais-venäläisissä teknisissä sanakirjoissa ovat jääneet vähälle huomiolle. Tällaisia aloja ovat tietotekniikka, Internet (englanninkielisin vastinein), teleala, logistiikka, filmiteollisuus jne. Sanakirjassa on termejä myös seuraavilta aloilta: matematiikka ja informatiikka, bioteknologia ja biokemia, elintarviketeollisuus, elektrotekniikka, autoteollisuus, öljy- ja petrokemianteollisuus, kemia ja kemianteollisuus. Sanakirjaan on sisällytetty myös seuraavien alojen perustermistöä: ilmailu ja avaruusteknologia, meteorologia, automatiikka ja koneenrakennus, laivanrakennus, merenkulku, geologia, sotateknologia, kodintekniikka jne. Sanakirja on tarkoitettu laajalle käyttäjäkunnalle.

Show screenshot (searching Finnish word)

Show screenshot (searching Russian word)

[Home page] [Content of shopping cart] [feedback page]
[English-Russian] [Deutsch-Russisch] [More languages] [Russian language]